Reference v 'Poslovni objekti'

SEJNA SOBA, Banka Koper d.d., Koper

Svet informacijske tehnologije, v katerem geografske, državne in jezikovne meje ne predstavljajo več ovir, postavlja nove zahteve pred današnje poslovneže. Tega se zavedajo tudi v Banki Koper d.d. . Njihovo sejno sobo smo... » več

SISTEM OZVOČENJA KONTROLNE SOBE, Termoelektrarna toplarna, Ljubljana

Industrijski obrati zahtevajo poseben pristop zaradi specifičnih potreb in delovnih razmer. V Termoelektrarni Toplarna v Ljubljani smo uresničili prvo komercialno izvedbo sistema ozvočenja z Armstrong I-Ceiling zvočnimi... » več

SEZNAM STRANK

Seznam strank v skupini 'Poslovni objekti'

© AVC group d.o.o. | Tržaška cesta 126 | 1000 Ljubljana | Slovenija